W jakich branżach sprawdzą się systemy SCADA?

Systemy SCADA HMI to zupełnie nowy sposób definiowania technologii produkcji i jej monitorowania w czasie rzeczywistym. Rosnąca popularność tego systemu sprawia, że znajduje on coraz szersze zastosowanie w wielu nowych branżach. Na czym zatem polega jego działanie i w jakich branżach można go wykorzystać?

Analiza działania systemu SCADA

Czym jest system SCADA HMI? Mówiąc obrazowo, jest to środowisko programistyczne, którego celem jest maksymalna kontrola nad procesem produkcji. Składa się ono z zestawu kontrolerów i sterowników. Zadaniem tych pierwszych jest monitorowanie i archiwizowanie składowych procesu produkcji, a tych drugich — wprowadzanie zmian. Na marginesie warto dodać, że skutki wprowadzenia tychże zmian również są monitorowane i na bieżąco analizowane. Największą zaletą systemu SCADA jest zatem możliwość w pełni scentralizowanego monitorowania całego procesu produkcyjnego i zarządzanie nim (jeśli jest to możliwe) w sposób zdalny.

Przykłady zastosowań SCADA w codziennym życiu

  1. Stacja Uzdatniania Wody. Za pomocą systemu SCADA HMI można na bieżąco kontrolować skład chemiczny wody, a także badać znajdujące się w niej substancje chemiczne i mikroorganizmy. System SCADA zapewnia też możliwość archiwizowania wszystkich zebranych danych i przedstawienia ich za pomocą interfejsu HMI.
  2. Systemy budownictwa inteligentnego. Dzięki SCADA można zaprogramować i monitorować sterowniki PLC, które są odpowiedzialne za utrzymanie właściwego naświetlenia, odpowiedniej wilgotności powietrza, a także preferowanej przez użytkownika temperatury. O ile poszczególne elementy tegoż systemu mogą działać automatycznie, to pełną kontrolę nad nimi ma oczywiście użytkownik.
  3. Teleinformatyczne systemy przemysłowe. SCADA to system bardzo często wykorzystywany w przemyśle. Jego rola nie musi się ograniczać wyłącznie do zarządzania produkcją. Za jego pomocą można też kontrolować stany magazynowe (np. za pomocą systemów kodów kreskowych), a także porównywać stany realne ze stanami księgowymi.
  4. Zarządzanie etapami produkcji. Rozwiązania wchodzące w skład gotowego pakietu SCADA HMIpozwalają optymalizować pracę linii produkcyjnej pod kątem jej maksymalnej wydajności. Dzięki temu ryzyko zatrzymania produkcji ze względu na brak niezbędnych komponentów (np. z obróbki pierwszego mocowania) jest dużo mniejsze.

Mówiąc wprost — systemy SCADA znajdują swe zastosowanie praktycznie wszędzie i to niezależnie od tego, czy mowa tu o systemie produkcji, zarządzaniu nią, czy też o zautomatyzowanej instalacji domu inteligentnego.

admin