Jak zapewnić prąd w razie awarii

Prąd elektryczny to medium, bez którego istnienia nie sposób wyobrazić sobie funkcjonowanie współczesnego świata. Od prądu elektrycznego uzależnione jest praktycznie wszystko, łącznie z dostawami wody i siecią internetową. Przy użyciu elektryczności w ruch i funkcjonowanie wprawiane są w zasadzie wszystkie systemy, wykorzystywane przez współczesnego człowieka.

Kiedy może zabraknąć prądu?

Wydawać by się mogło, że w obecnych czasach prąd jest tak bardzo powszechny, że aż niemożliwe jest zaistnienie przerwy w jego dostawach. Nic bardziej mylnego. Najlepiej o tym, że brak prądu jest całkiem realnym scenariuszem, są dziesiątki tysięcy odbiorców, którzy pozbawiani są dostaw prądu w wyniku zjawisk pogodowych, takich jak wichury, czy też intensywne opady śniegu.

Oczywiście zjawisko braku prądu najczęściej dotyczy obszarów wiejskich i prowincjonalnych. Nie jest jednak całkowicie wykluczone zaistnienie niedoborów czy też całkowitych braków elektryczności również w dużych miastach. Do wyobraźni niech przemówi tutaj zjawisko tzw. blackout’u, jak z angielskiego nazywa się drastyczną awarię zasilania.

Awaryjne sieci zasilania

Zjawisko to znane jest także krajom zachodnim, a oznacza po prostu niedobór energii, spowodowany jej nadmiernym używaniem w jednym czasie przez dziesiątki tysięcy urządzeń, co ma miejsce np. latem, w czasie gorących upałów, gdy jednocześnie pracują wszystkie klimatyzatory, a sieć energetyczna nie jest w stanie dostarczyć odpowiedniej ilości prądu.

Współcześni projektanci budynków, wiedząc, że zjawisko blockout’u będzie występowało coraz częściej, implementują do projektów awaryjne sieci zasilania, pochodzącego z agregatów prądotwórczych, co ma stanowić zabezpieczenie na wypadek wystąpienia sytuacji nieprzewidzianych. Co jednakże mają zrobić rezydenci budynków starych?

Prąd z agregatu

Również i w tej sytuacji możliwe jest skorzystanie z agregatu, który zapewni prąd w razie awarii. Oczywiście w takiej sytuacji nie będzie on stanowił odrębnej, niezależnej sieci elektrycznej, niemniej pozwoli na funkcjonowanie biura nawet wtedy, gdy wszyscy wokół będą zmagali się z brakiem zasilania.

Najprostszym sposobem na skorzystanie z dobrodziejstwa zapasowego źródła prądu jest wynajem agregatów od firmy, która specjalizuje się w dostarczaniu tego typu urządzeń w formie okresowej lub stałej. W zależności od sposobu przyłączenia agregat taki będzie uruchamiał się samoczynnie w momencie zaistnienia przerwy w zasilaniu, bądź też zadziała w momencie zdalnego uruchomienia.

Bez względu na to, w którym momencie agregat rozpocznie swoją pracę jego rola będzie tożsama. Zapewnienie awaryjnych dostaw prądu da możliwość dalszego funkcjonowania firmy, bez oglądania się na czas przerwy w dostawie zasilania. Dzięki temu tak kluczowe procesy, jak chociażby transakcje handlowe zawierane przez internet, nie będą obłożone ryzykiem nieoczekiwanego przerwania w trakcie realizacji, wskutek nagłego odcięcia dopływu elektryczności.

Warto zauważyć, że z tego typu rozwiązania od lat korzystają szpitale, gdzie ewentualność wystąpienia przerwy w zasilaniu może oznaczać śmierć pacjentów, podłączonych do aparatury podtrzymującej życie. Wykorzystanie agregatów ryzyko takie eliminuje.

admin