Czym zajmuje się software development?

W branży IT funkcjonuje równolegle wiele zawodów. Można wyróżnić zarówno te bardziej „humanistyczne”, do wykonywania których nie potrzeba zaawansowanej wiedzy informatycznej (mowa m.in. o project managerach czy product ownerach), ale i takie, których wykonywanie wymaga znajomości języków programowania i dodatkowych technologii. Tak jest w przypadku software developera.

Software development: co to jest?

Software development – to nic innego jak proces tworzenia programowania, obejmujący zarówno pisanie kodu źródłowego, jak i stworzenie koncepcji całego projektu, ocenę jego wykonalności, analizę wymagań biznesowych, projektowanie oprogramowania, jego testowanie i ulepszanie, aż w końcu wydanie. Software development obejmuje zatem cały proces tworzenia oprogramowania, od początku do końca.

Pytanie brzmi zatem – czym zajmuje się software developer? I co w takim razie robi software engineer?

Software developer vs software engineer

Należy zwrócić uwagę na fakt, że obowiązki zawodowe software developera mogą być rozumiane bardzo różnie. Część pracodawców zleca software developerom jedynie pisanie kodu, w związku z czym często osoby, które pracują na tym stanowisku są traktowane jako programiści. Czasami jednak software developer ma dodatkowe obowiązki; oprócz tworzenia kodu i jego późniejszego testowania, w kompetencjach osoby zatrudnionej na tym stanowisku może być również projektowanie różnych rozwiązań i tworzenie nowych funkcjonalności, współpraca z klientami, nadzorowanie procesu czy raportowanie stanu prac osobom pracującym na wyższych szczeblach.

software development

Czym natomiast zajmuje się w takim razie software engineer? Zazwyczaj osoby pracujące w tym zawodzie, oprócz tworzenia kodu, zajmują się zagadnieniami mocno technicznymi, takimi jak mapowanie projektów aplikacji programistycznych i wykorzystywanie schematów blokowych do podkreślania każdego etapu procesu, a także modernizowanie istniejących aplikacji. Niekiedy to właśnie software engineer projektuje zasadę działania programu w zgodzie z całym procesem i jest tą osobą, która potrafi spojrzeć na cały projekt holistycznie.

Warto jednocześnie pamiętać, że mimo wszystko software developer i software engineer to często stanowiska, które mają bardzo podobny zakres obowiązków. Może się zatem zdarzyć, że w danej firmie obowiązki kojarzone bardziej ze stanowiskiem software developera wykonuje software engineer (i na odwrót).

Jak można zacząć pracę w software development?

Osoby, które chciałyby w przyszłości pracować przy tworzeniu oprogramowania jako software developer czy software engineer, muszą najpierw zdobyć odpowiednią wiedzę i umiejętności. Nieocenione będą w tym przypadku studia na specjalności software development. Możliwość nauki w ramach tej specjalności mają m.in. studenci Uniwersytetu WSB Merito Gdańsk https://www.merito.pl/gdansk/studia-i-szkolenia/studia-i-stopnia/kierunki-i-specjalnosci/computing/software-development.

W trakcie nauki studenci poznają techniki kompilacji, dowiadują się jak działa programowanie rozproszone i w chmurze, tworzą aplikacje biznesowe w środowisku sieciowym. Co ważne, mają również możliwość zdobycia certyfikacji w obszarze nowoczesnych języków i środowisk programowania. Po zakończeniu nauki mogą pracować zarówno jako software developer czy software engineer, jak i specjalista ds. sztucznej inteligencji czy konsultant techniczny. Z tego względu osoby chcące rozwijać swoją karierę zawodową w tym kierunku, powinny rozważyć naukę właśnie na stworzonej w tym celu specjalności na studiach.

Artykuł sponsorowany

admin